Vi støtter gatefolket

Gatefolket, tidligere WSG Norge, ble startet i desember 2004. etter tre års samarbeid med svenske partnere. Budsjettet for 2018 er på 1,1 millioner kroner. Dette er midler dere bidrar med gjennom frivillige gaver og fadderordningen. Det varmer når jubilanter prioriterer gatebarna framfor å fylle eget hus med enda flere ting. Det varmer når skolebarn og menigheter samler inn penger til prosjektet.

Logos Regnskap AS skal gi 10% av overskuddet sitt hver år til Gatefolket. Selv om vi gikk marginalt i underskudd i 2017, valgte vi likevel å gi en økonomisk støtte til Gatefolket.

Besøk hjemmesiden til Gatefolket.